Cele i zasady działania Fundacji

Nasz cel

Celami Fundacji i sposoby ich realizacji:

 1. Propagowanie zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej jako narzędzia pro zdrowotnego, popularyzacja turystyki poznawczej, krajobrazowej, agroturystyki, biwakowania, itp.
 2. Tworzenie baz edukacyjnych i turystycznych, popularyzacja i promowanie upraw BIO i ekologicznych, a także wytwarzania zdrowej żywności, suplementów diety oraz uzdatniania wody pitnej.
 3. Popularyzacja i promowanie budownictwa naturalnego, tworzenia i renowacji przedmiotów wystroju i użytku domowego wykonanych z materiałów pochodzenia naturalnego, popularyzacja i promowanie asymilacji z naturą w miejscach zamieszkania w strefach przyrodniczych i naturalnych.
 4. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
 5. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.
 6. Prowadzenie warsztatów rękodzielniczych, kulinarnych i dietetycznych  i innych zgodnych z celami statutowymi Fundacji. Nauka samoobrony i obronności kraju.
  Celem Fundacji jest także działalność polegająca na promowaniu i wspieraniu zdrowia, zdrowego trybu życia, pro zdrowotnej aktywności fizycznej szacunku dla natury, a także rozsądnego korzystania z jej dobrodziejstw.
 7. Promowanie piękna i walorów turystycznych Polski, wspieranie producentów zdrowej żywności i przetworów owocowo warzywnych, turystyki i gospodarstw agroturystycznych.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a.    promowanie aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia w zakresie realizacji celów statutowych,

b.    organizowanie wycieczek związanych z poznawaniem polskiej natury i przyrody, miejsc krajobrazowych, a także historycznych –  w zakresie realizacji celów statutowych,

c.    sympozja i eventy dotyczące zdrowia i zdrowego trybu życia, diet, połączenia medycyny akademickiej z naturalnymi metodami leczenia,

d.    warsztaty dietetyczne, kulinarne z zakresu zdrowego żywienia,

e.    warsztaty uprawy ziół, warzyw i owoców w warunkach domowych i w przydomowych ogródkach,

f.     organizacja imprez plenerowych, koncertów, rejsów, wycieczek krajoznawczych w zakresie realizacji celów statutowych,

g.    wydawnictwa książkowe, prasowe, broszur, ulotek informacyjnych i audio video – w zakresie realizacji celów statutowych,

h.    fundowanie stypendiów, zwłaszcza uzdolnionym dzieciom, młodzieży z rodzin najbiedniejszych., a także uzdolnionym studentom medycyny, rehabilitacji i fizjoterapii.

i.      fundowanie zabiegów leczniczych i operacji ratujących życie w zakresie realizacji celów statutowych,

j.      fundowanie i wspieranie finansowe badań i doświadczeń naukowych w zakresie realizacji celów statutowych,

k.    budowa i prowadzenie ośrodków edukacyjnych, terapeutycznych, szkoleniowych, baz turystycznych  w zakresie realizacji celów statutowych,

l.      prowadzenie naturalnych upraw ziół i zbóż oraz pozyskiwanie z nich suplementów diety w zakresie realizacji celów statutowych, m.   budowa i prowadzenie ośrodków / baz edukacyjnych, terapeutycznych, szkoleniowych, turystycznych, placówek tymczasowego pobytu dla młodzieży i dorosłych (również interwencyjnych) w zakresie realizacji celów statutowych,

n.    prowadzenie naturalnych upraw ziół i zbóż oraz pozyskiwanie z nich suplementów diety w celu pozyskiwania naturalnych surowców leczniczych i siewnych dla wspomaganych przez Fundację podmiotów leczniczych i rolnych w zakresie realizacji celów statutowych,

o.    szkolenia i kursy medyczne  dla lekarzy, zielarzy, para medyczne, szkolenia ratownictwa medycznego, wodnego i górskiego,

p.    organizowanie warsztatów budownictwa naturalnego, renowacji i stylizacji mebli z drewna i innych przedmiotów użytkowych i ozdobnych wykonanych z drewna,

q.    warsztatów naturalnej konserwacji, zabezpieczania, barwienia i stylizacji drewna oraz materiałów pochodzenia naturalnego,

r.     wspomaganie organizacji, firm, grup zawodowych i osób prywatnych zajmujących się usługami, produkcją i wytwarzaniem domów, mebli, przedmiotów użytkowych i ozdobnych z drewna i surowców naturalnych w zakresie realizacji celów statutowych,

s.     wspomaganie organizacji, firm, grup zawodowych i osób prywatnych zajmujących się produkcją zdrowej żywności, ziół, prowadzeniem upraw BIO i ekologicznych oraz wszelkiego rodzaju materiałów naturalnych w zakresie realizacji celów statutowych,

 

 1. Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług
  wspierających samodzielność obywateli.
 2. Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą.
 3. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami
  pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
 • 8 Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji
  zbieżną z jej celami.

Jeżeli chcesz nas wesprzeć możesz poniżej przekazać nam darowiznę
w dowolnej kwocie na cele statutowe Fundacji Zdrowie Natura i ja.
Za co będziemy wdzięczni 🙂 Dziękujemy.

Darowizna na cele statutowe fundacji

Darowizna dla Fundacji
/
Zaakceptuj regulamin

Regulamin zakupów elektronicznych